Cervós

IDENTITAT CORPORATIVA DE CERVÓS

Renovació de la imatge corporativa del grup i redefinició de les línies de negoci a nivell gràfic.

Redesign and business redefinition of the corporate image of Cervós group

abans-despres

c-complementa-concept cervos_facebook_web_novaimatge

Advertisements