WG Kunst + Ispy

IPSY – Centre Psiquiàtric d’Art Terapia dels Països Baixos exposa a la Galeria WG Kunst. El concepte del cartell de l’exposició d’arterapia és “Hidden traces”, 2014. Disseny del cartell i catàleg.

IPSY – Art Therapy Psychiatric Center in the Netherlands.
Poster and graphic design for Illustrating the concept of “Hidden traces” Exhibition of Art therapy center in 2014. Opi, poster and catalog.

Advertisements